Welkom in de arena

De transitiearena water, waar frisdenkers brainstormen over toekomstbestendig water.
Waar we een systemische langetermijnvisie op water in Vlaanderen onderzoeken.

Wat de arena H2050 doet? Anders doen denken over water. Inspireren. Stimuleren!

Er is een steeds groter spanningsveld tussen wat we van het watersysteem verwachten en wat het effectief aankan. Met problemen met waterkwaliteit, wateroverlast en waterschaarste tot gevolg.

Het besef groeit dat bepaalde mentale modellen aan de basis liggen, vaak vastgeroest in ons denken. Binnen de arena gaan we op zoek naar de opvattingen, denkpatronen, taboes, dogma’s, heilige huisjes die vandaag leidend zijn in hoe we ons watersysteem aansturen. 

We verkennen invalshoeken en formuleren nieuwe leidende ideeën als de wortels voor een vernieuwende systeemaanpak.

Mentale modellen

In de arena H2O50 puren we de leidende ideeën uit het watersysteem.
 

Doordrijvers

Voor welke initiatieven is er goesting in de arena? Wat en wie zijn inspirerende doordrijvers?
 

Causal loop

Hoe hangen de verschillende onderdelen van het watersysteem aan elkaar? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van droogte?

 

Cartoons

Lectrr en Kamagurka tekenen livecartoons tijdens de reis doorheen de waterarena.
 


 

Portretten

Fotografe Mirjana Vrbaški schiet complexe lagen van de arenaleden. 

Poëzie

Gedichten die tot de verbeelding spreken. Over de kracht en eigenheid van water, over water als inspiratie, over water als bron van leven.

De uitkomsten van de arena inspireren, verbeelden en verwoorden systeemdenken over water in tekst, diagrammen, poëzie, fotografie en cartoons. Want reflectie kan verschillende vormen en maten aannemen en zo een andere kijk stimuleren. Het zijn wel stuk voor stuk uitingen van de dorst naar een systemische kijk op de Vlaamse waterproblematiek. 

Ga je mee op ontdekkingstocht? Kies je toegangspoort:

mentale modellen

cartoons

doordrijvers

portretten

causal loop

poëzie