Fris Gedacht

Een eye-opener. Een fris gedacht.

Hoe manifesteren systeemproblemen zich in de actualiteit?
In welke - vaak vastgeroeste - mentaliteit zijn die problemen geworteld?
Hoe kan een systeemaanpak ons wapenen?
Welke systeeminnovatieve acties staan al op touw en welke zijn op til?

Vlaanderen kiest vol voor waterbewuste bedrijven met gedeelde wateragenda

Samenwerken op maatschappelijke watervraagstukken staat centraal in de bedrijfsstrategie

Draagkracht van de omgeving stuurt economische activiteit

Watervraag van bedrijven is afgestemd op de collectieve beschikbaarheid

Waterneutraliteit is (minstens) bereikt

Diep grondwater is enkel strategische reserve

De industrie is losgekoppeld van het centrale drinkwaternet

Feestelijke lancering Oona

Water en energie: Andere wijn of andere vaten?

Tegelijkertijd rechter en partij zijn? Water kan dat. Water is dat.