Fris Gedacht

Een eye-opener. Een fris gedacht.

Hoe manifesteren systeemproblemen zich in de actualiteit?
In welke - vaak vastgeroeste - mentaliteit zijn die problemen geworteld?
Hoe kan een systeemaanpak ons wapenen?
Welke systeeminnovatieve acties staan al op touw en welke zijn op til?

Water en energie: Andere wijn of andere vaten?

Tegelijkertijd rechter en partij zijn? Water kan dat. Water is dat.