Fris Gedacht

Een eye-opener. Een fris gedacht.

Hoe manifesteren systeemproblemen zich in de actualiteit?
In welke - vaak vastgeroeste - mentaliteit zijn die problemen geworteld?
Hoe kan een systeemaanpak ons wapenen?
Welke systeeminnovatieve acties staan al op touw en welke zijn op til?

There are not articles yet.