Doordrijvers

Actie zit in mensen die met ideeën aan de slag gaan, er energie of inspiratie uit halen. Mensen die zich niet snel laten ontmoedigen en het hogere doel voor ogen kunnen houden. Doordrijvers dus. Ideeën gedragen door mensen, mensen gedragen door ideeën.

Fles

DE FLESSENVULLERS. DE DRINKWATERKETEN HERBEKEKEN

 

WAT ALS WE DRINKWATER ALLEEN GEBRUIKEN OM TE DRINKEN? 

DE WATERCAMPUS

ONDER(WATER)WIJS

WATERBALL. EEN REGIONAAL WATERMETABOLISME DAT VERBINDT IN MEERWAARDE

WATER IS WAT ER IS

DE KRACHT VAN EEN KUDDE WATERBUFFERS

KOPPELKANSEN EN NIEUWE WAARDEKETENS

IN WATER ZAAIT DE BOER ZIJN TOEKOMST?

FONDS VOOR DUURZAME PRODUCTIEMETHODES

VERANDERING VAN BRIL DOET KIJKEN: VAN EMISSIE NAARIMISSIE ALS LEIDRAAD

DE WATERKILOMETER

DE WATERPOTHEKER

DE RIJSTVELDCOMMUNITY

HET SYSTEEM STAAT MODEL VOOR WATERKAPITAAL

DE WATERBATTERIJ

VELE HANDEN MAKEN HET WATER LICHT

WATER IS HET NIEUWE GOUD

JACOB EN LI-AN GAAN WANDELEN

Download de doordrijvers