Mentale modellen: naar een systeemkijk op water

Als je zoekt naar knelpunten en hefbomen in ons watersysteem, bots je op muren. Muren opgetrokken door mentale modellen die ons denken sturen. Het zijn vastgesleten redeneringen die we kritiekloos aannemen en zo onzichtbaar steeds dieper verankeren.

Ze staan duurzame transities in de weg: de eerste stap is om ze te benoemen en aan de kaak te stellen. Dat doen we hier.

De mentale modellen bestaan uit 4 delen; via de linkerzijbalk kan je tussen elk hoofdstuk springen.
Hieronder kan je het document van begin tot einde doorbladeren en ook downloaden.

Download de mentale modellen

Disclaimer

De Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg, De Watergroep, Aquafin en VITO - Vlakwa hebben de kans gecreëerd om ruimte te geven aan een groep frisse denkers om een systemische kijk op water te ontwikkelen, en zo de watersector uit te dagen om een toekomstbestendig watersysteem vorm te geven. De geformuleerde ideeën zijn niet die van de opdrachtgevers, noch vertolken ze hun standpunten. Ze worden wel als waardevol gezien als inspiratie voor het toekomstig watersysteem.