Een doordacht kompas

Kompas voor een robuust watersysteem 2050

De industrie is losgekoppeld van het centrale drinkwaternet

Diep grondwater is enkel strategische reserve

Waterneutraliteit is (minstens) bereikt

Watervraag van bedrijven is afgestemd op de collectieve beschikbaarheid

Draagkracht van de omgeving stuurt economische activiteit

Samenwerken op maatschappelijke watervraagstukken staat centraal in de bedrijfsstrategie