De leidende principes

De innovatieve oplossingen van de toekomst…

 

 • versterken structureel biodiversiteits- en ecosysteemherstel
 • versterken de betrokkenheid van burgers bij het watersysteem
 • nodigen uit tot samenwerking
 • zijn begrijpbaar voor wie kan, moet of wil bijdragen
 • zijn betaalbaar voor alle betrokken partijen

 

 • zijn gebruiksvriendelijk voor de watergebruiker
 • zijn technisch haalbaar
 • zijn ethisch verantwoord
 • zijn wendbaar en blijven functioneren in een snel veranderende omgeving

 

 • sluiten bij voorbaat geen andere oplossingsrichtingen of scenario’s uit, en veroorzaken geen nieuwe problemen
 • zetten gelijktijdig in op meerdere hefbomen: technologie & infrastructuur; kennis & vaardigheden; financiering & businessmodellen; institutionele regels

Elk van bovenstaande leidende principes staat in relatie tot de andere, en ze moeten samen worden overwogen bij oplossingsrichtingen voor een veerkrachtige economie binnen een duurzaam waterbeheer. Het samenspel tussen de leidende principes kan immers verbanden aan het oppervlak brengen die anders onopgemerkt blijven.