Transitieteam

DANNY BAETEN
Directeur procesinnovatie, Aquafin 

BERT DE WINTER
Directeur Innovatie, De Watergroep

TANIA VERHOEVE
Beleidsmedewerker Dienst Omgevingsvergunningen, Vlaamse Milieumaatschappij

DIRK VAN DER STEDE
Externe Consultant, VITO

INGE GENNE
Programmamanager Water, VITO

KOEN MAEGHE
Afdelingshoofd Planning & Sturing, De Vlaamse Waterweg