Transitieteam

MARJOLEIN WEEMAES
Directeur Business Development en Innovatie, Aquafin

BERT DE WINTER
Directeur Innovatie, De Watergroep

TANIA VERHOEVE
Beleidsmedewerker Circulaire en Klimaatadaptieve Samenleving, Vlaamse milieumaatschappij

INGE GENNE
Programmamanager Water, VITO

KOEN MAEGHE
Afdelingshoofd Planning & Sturing, De Vlaamse Waterweg

LIEVEN SYMONS
Medewerker LABO RUIMTE, Departement Omgeving

WIM JACOBS
Innovatiemanager, Farys

SENNE VAN ROMPAEY
Strategy Officer, water-link

HANS HENDRIX
Directeur Sales, Marketing en Innovatie, Pidpa