En nu?

Deze dynamische leeragenda is een belangrijke mijlpaal op koers naar economische veerkracht binnen een duurzaam waterbeheer. Er werden strategische uitdagingen geïdentificeerd als doordacht kompas. Bij elke oplossingsrichting uit dat kompas horen ook een aantal prioritaire leeropgaven die scherp geformuleerd zijn om beweging te krijgen in het bredere gesprek over water in Vlaanderen. Die leeropgaven vind je terug in het kompas van Oona.

Samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en de brede maatschappij is van essentieel belang om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. Laten we de stroom van verandering zijn, en zo doelgericht werken aan een duurzame toekomst. Een toekomst waarin water een centrale rol speelt en we economische veerkracht opbouwen.

Water always finds a way. So do we!

bouwblokken