Waterneutraliteit is (minstens) bereikt

Wateruitdagingen manifesteren zich steeds prominenter binnen bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het garanderen van de  bevoorradingszekerheid die nog meer onder druk staat door  klimaatverandering, maar ook door nieuwe watergebruikers zoals de waterstofeconomie of complexere recyclageprocessen gekoppeld aan een hogere waterkoelingsvraag.

Om economische continuïteit te garanderen, bekijken bedrijven hoe ze de impact op de leefomgeving kunnen verminderen en zelfs positief kunnen beïnvloeden.

Kwantitatief bekeken bereik je waterneutraliteit door waterverbruik te verminderen, water ter plaatse te hergebruiken en daarna de resterende watervraag lokaal te compenseren.

De leeropgaven:

Welke ruimtelijke en socio-economische factoren beïnvloeden het afbakenen van een geografisch gebied om waterneutraliteit na te streven?

Wat is het effect van waterneutraliteit op het debiet en de kwaliteit van omliggende waterlopen?

Hoe kan waterneutraliteit worden bereikt?

  • Wat is de variatie in kwaliteit en kwantiteit van alternatieve waterbronnen?
  • Hoe kunnen verschillende waterbronnen dynamisch worden geselecteerd en behandeld tot proceswater?
  • Wat zijn duurzame oplossingen voor de concentraatproblematiek? 
  • Hoe kunnen we watergebruik compenseren om waterneutraliteit te bereiken?

Hoe kan waterneutraliteit effectief worden georganiseerd, gestimuleerd en gefinancierd?

bier verandert in water